شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ شبندر-19000-98/08/14 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/03
تثبیت شده:03/06/1398 آخرين اطلاعات:03/06/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 600 درصد تغییر: (27) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 601 تعداد خريدار: 2 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 601 حجم معامله: 20 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 600 جمع معامله: 12,010,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com