شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ اخابر-3184-1398/07/10 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/04
تثبیت شده:02/06/1398 آخرين اطلاعات:04/06/1398   ساعت: 09:25
آخرين قيمت 947 درصد تغییر: 40 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 999 تعداد خريدار: 4 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 999 حجم معامله: 210 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 899 جمع معامله: 198,890,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com