شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ فولاد-6000-1398/11/27 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/04
تثبیت شده:02/06/1398 آخرين اطلاعات:04/06/1398   ساعت: 10:10
آخرين قيمت 200 درصد تغییر: (33) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 200 تعداد خريدار: 1 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 200 حجم معامله: 1 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 200 جمع معامله: 200,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com