شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ فولاد-6000-1398/11/27 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/08
تثبیت شده:08/11/1398 آخرين اطلاعات:08/11/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 382 درصد تغییر: 145 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 443 تعداد خريدار: 6 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 443 حجم معامله: 192 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 370 جمع معامله: 117,935,544 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com