شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ وغدير-3200-1398/08/22 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/02
تثبیت شده:10/06/1398 آخرين اطلاعات:02/11/1398   ساعت: 14:00
آخرين قيمت 151 درصد تغییر: 66 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 151 تعداد خريدار: 1 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 151 حجم معامله: 30 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 151 جمع معامله: 4,530,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com