شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ وغدير-3200-1398/08/22 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/04
تثبیت شده:30/04/1398 آخرين اطلاعات:04/06/1398   ساعت: 09:00
آخرين قيمت 91 درصد تغییر: 82 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 110 تعداد خريدار: 12 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 110 حجم معامله: 1,051 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 70 جمع معامله: 95,310,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com