شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ وغدير-2800-1398/11/20 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/02
تثبیت شده:27/09/1398 آخرين اطلاعات:02/11/1398   ساعت: 14:15
آخرين قيمت 800 درصد تغییر: 317 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 800 تعداد خريدار: 1 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 800 حجم معامله: 1 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 800 جمع معامله: 800,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com