شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ ومعادن-4800-1398/07/17 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/02
تثبیت شده:10/07/1398 آخرين اطلاعات:02/11/1398   ساعت: 14:05
آخرين قيمت 160 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 160 تعداد خريدار: 3 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 160 حجم معامله: 10 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 160 جمع معامله: 1,600,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com