شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ ومعادن-5000-1398/10/18 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/08
تثبیت شده:17/10/1398 آخرين اطلاعات:08/11/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 10 درصد تغییر: (82) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 10 تعداد خريدار: 1 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 10 حجم معامله: 33 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 10 جمع معامله: 330,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com