شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سرمايه گذاري توسعه صنعتي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/03
تثبیت شده:03/06/1398 آخرين اطلاعات:03/06/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 4,276 درصد تغییر: (0) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 4,375 تعداد خريدار: 1,056 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 4,375 حجم معامله: 4,893,566 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 4,110 جمع معامله: 20,925,892,553 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31 (حسابرسي شده) (شركت مانه) 24/08/1391
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31 (حسابرسي شده) 24/08/1391
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 22/08/1391
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران - گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 22/08/1391
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 22/08/1391
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31 (حسابرسي شده) (شركت موادويژه ليا) 22/08/1391
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31 (حسابرسي نشده) 26/07/1391
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 10/07/1391
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 (حسابرسي نشده) 05/06/1391
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/04/31 11/05/1391
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه 20/04/1391
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/03/31 12/04/1391
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/03/31 06/04/1391
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/03/1391
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/12/29(موادويژه ليا) 20/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 88529720*88529700
فاكس: 88529700
آدرس: م آرژانتين- خ بخارست- خ 16- پ 42
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com