شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
نوش مازندران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/04
تثبیت شده:02/06/1398 آخرين اطلاعات:04/06/1398   ساعت: 09:15
آخرين قيمت 10,052 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 10,052 تعداد خريدار: 13 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 10,052 حجم معامله: 499,997 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 10,052 جمع معامله: 5,025,969,844 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
نوش مازندران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 02/08/1391
نوش مازندران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
نوش مازندران - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 1391/12/30 (اصلاحيه) 25/06/1391
نوش مازندران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 31/04/1391
نوش مازندران- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 10/04/1391
نوش مازندران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 06/04/1391
نوش مازندران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 03/04/1391
نوش مازندران- خلاصه تصميمات مجمع عادي ساليانه شركت نوش مازندران 03/04/1391
نوش مازندران- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 03/04/1391
نوش مازندران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 24/03/1391
نوش مازندران -صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 22/03/1391
نوش مازندران- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 22/03/1391
نوش مازندران- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 24/12/1390
نوش مازندران -اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 24/12/1390
نوش مازندران- آگهي تغيير آدرس دفتر مركزي تهران 16/12/1390
مشخصات عمومي
تلفن: 8-88722917 * 88710491
فاكس: 88725530
آدرس: ابتداي خ استاد مطهري ، جنب هتل بزرگ تهران ، كوچه منصور ، شماره 24 ، ‌طبقه چهارم
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com