شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
آبسال در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/04
تثبیت شده:03/06/1398 آخرين اطلاعات:04/06/1398   ساعت: 09:45
آخرين قيمت 23,656 درصد تغییر: (3) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 24,648 تعداد خريدار: 861 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 24,648 حجم معامله: 1,373,865 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 23,250 جمع معامله: 32,500,784,183 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
آبسال - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
آبسال- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 09/05/1391
آبسال- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 03/05/1391
آبسال- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 31/04/1391
آبسال- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 29/12/1390 26/04/1391
آبسال- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 17/04/1391
آبسال- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 14/04/1391
آبسال- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 14/04/1391
آبسال- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 07/04/1391
آبسال- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 31/03/1391
آبسال- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 03/03/1391
آبسال- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 20/02/1391
آبسال - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 (حسابرسي نشده) 02/12/1390
آبسال - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1390/12/29 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه 05/11/1390
آبسال - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1390/09/30 05/11/1390
مشخصات عمومي
تلفن: 77451089*5-77451001
فاكس: 77451009
آدرس: نارمك ، خ چهلم ، جنب دانشگاه علم و صنعت ايران،شماره 54
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com