شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بانك تجارت در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/02
تثبیت شده:01/11/1398 آخرين اطلاعات:02/11/1398   ساعت: 13:50
آخرين قيمت 503 درصد تغییر: (2) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 518 تعداد خريدار: 24,078 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 518 حجم معامله: 887,277,547 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 497 جمع معامله: 446,317,626,772 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
بانك تجارت - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 30/12/1391 بر اساس عملكرد واقعي شش ماهه (به پيوست) 24/08/1391
بانك تجارت - پيش بيني درآمد هر سهم براي سال مالي منتهي به 30/12/1391 بر اساس عملكرد واقعي 3 ماهه 19/06/1391
بانك تجارت- صورتهاي مالي سه ماهه منتهي به31/03/1391 به همراه يادداشتهاي توضيحي پيوست (به پيوست) 28/05/1391
بانك تجارت- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 15/05/1391
بانك تجارت- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/90 03/05/1391
بانك تجارت- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 26/04/1391
بانك تجارت- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 26/04/1391
بانك تجارت- صورتهاي مالي منتهي به 29/12/1390 به همراه يادداشتهاي توضيحي پيوست 26/04/1391
بانك تجارت- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 21/04/1391
بانك تجارت- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29/12/90 20/03/1391
بانك تجارت- اولين پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 30/12/1391 05/01/1391
بانك تجارت- پيش‌بيني سود هر سهم براي سال مالي منتهي به 30/12/1391 15/12/1390
بانك تجارت تصميمات مجامع عمومي عادي به طور فوق العاده و عمومي فوق العاده (به پيوست) 07/12/1390
بانك تجارت - آگهي ثبت افزايش سرمايه 26/11/1390
بانك تجارت - پيش‌بيني سود هر سهم سال مالي 1390 بر اساس عملكرد آذرماه 1390 (به پيوست) 24/11/1390
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com