شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سرمايه گذاري نيرو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/03
تثبیت شده:03/06/1398 آخرين اطلاعات:03/06/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 518 درصد تغییر: (9) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 560 تعداد خريدار: 3,216 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 560 حجم معامله: 99,093,458 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 513 جمع معامله: 51,370,244,421 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سرمايه گذاري نيرو - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1392/06/31 22/09/1391
سرمايه گذاري نيرو - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/08/30 08/09/1391
سرمايه گذاري نيرو - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31 (حسابرسي شده) 01/09/1391
سرمايه گذاري نيرو - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/04/31 (حسابرسي شده) (شركت احيا اراضي كوثر) 09/08/1391
سرمايه گذاري نيرو - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/07/30 09/08/1391
سرمايه گذاري نيرو - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/05/31 (حسابرسي شده) (شركت صادرات نيرو خليج فارس كيش) 09/08/1391
سرمايه گذاري نيرو - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 10/07/1391
سرمايه گذاري نيرو- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/04/31 15/05/1391
سرمايه گذاري نيرو- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/03/31 31/04/1391
سرمايه گذاري نيرو- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/03/31 06/04/1391
سرمايه گذاري نيرو- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/06/31 03/04/1391
سرمايه گذاري نيرو- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/12/29 22/03/1391
سرمايه گذاري نيرو- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 21/03/1391
سرمايه گذاري نيرو- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/10/30( احيا اراضي كوثر) 20/03/1391
سرمايه گذاري نيرو- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره1390/11/30(صادرات نيرو خليج فارس كيش) 20/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 3-88952031*5-88956721*7-88952036
فاكس: 88977685
آدرس: خ شهيد برادران عبداله زاده(دهكده)- خ رستاك- پ 15
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com