شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
كشت وصنعت پياذر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/04
تثبیت شده:03/06/1398 آخرين اطلاعات:04/06/1398   ساعت: 09:25
آخرين قيمت 15,388 درصد تغییر: 4 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 15,565 تعداد خريدار: 547 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 15,565 حجم معامله: 1,207,412 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 14,824 جمع معامله: 18,579,132,898 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
كشت و صنعت پياذر - ثبت سهام در دست انتشار در افزايش سرمايه 19/09/1391
كشت و صنعت پياذر - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 08/08/1391
كشت و صنعت پياذر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
كشت و صنعت پياذر- شفاف سازي (به پيوست) 22/07/1391
كشت و صنعت پياذر - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 03/07/1391
كشت و صنعت پياذر- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 09/05/1391
كشت و صنعت پياذر- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 09/05/1391
كشت و صنعت پياذر- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 12/04/1391
كشت و صنعت پياذر- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 22/03/1391
كشت و صنعت پياذر- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه شركت كشت و صنعت پياذر 09/03/1391
كشت و صنعت پياذر- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 30/02/1391
كشت و صنعت پياذر- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 26/02/1391
كشت و صنعت پياذر- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 18/02/1391
كشت و صنعت پياذر- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 18/02/1391
كشت و صنعت پياذر- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 16/02/1391
مشخصات عمومي
تلفن: -2662777-0412
فاكس: 2662834-0412
آدرس: تبريز-خسرو شهر-جاده تازه كند
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com