شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
قند قزوين در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/04
تثبیت شده:03/06/1398 آخرين اطلاعات:04/06/1398   ساعت: 10:25
آخرين قيمت 13,032 درصد تغییر: (2) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 13,312 تعداد خريدار: 451 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 13,312 حجم معامله: 1,419,705 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 12,710 جمع معامله: 18,502,052,680 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
قند قزوين - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 22/09/1391
قند قزوين - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1382/04/31 (حسابرسي شده) 06/09/1391
قند قزوين - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1380/04/31 (حسابرسي شده) 06/09/1391
قند قزوين - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1381/04/31 (حسابرسي شده) 21/08/1391
قند قزوين - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1386/12/29 (حسابرسي شده) 08/08/1391
قند قزوين - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1384/12/29 (حسابرسي شده) 08/08/1391
قند قزوين - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1385/12/29 (حسابرسي شده) 08/08/1391
قند قزوين - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1387/12/30 (حسابرسي شده) 08/08/1391
قند قزوين - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 02/08/1391
قند قزوين- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 15/05/1391
قند قزوين- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 31/04/1391
قند قزوين- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 26/04/1391
قند قزوين- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 29/12/90 20/04/1391
قند قزوين- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 07/04/1391
قند قزوين- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 06/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 66435306*66945816
فاكس: 66435307
آدرس: بلوار كشاورز- بين خ كارگر و جمالزاده- كوچه شهيد حمصيان-پ 121- طبقه همكف- واحد 1 جنوبي
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com