شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
مسکن جوانان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/02
تثبیت شده:01/11/1398 آخرين اطلاعات:02/11/1398   ساعت: 13:50
آخرين قيمت 4,625 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 4,625 تعداد خريدار: 42 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 4,625 حجم معامله: 757,516 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 4,625 جمع معامله: 3,503,511,500 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com