شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
کابلسازی ایران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/02
تثبیت شده:01/11/1398 آخرين اطلاعات:02/11/1398   ساعت: 14:35
آخرين قيمت 14,295 درصد تغییر: 3 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 14,295 تعداد خريدار: 9 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 14,295 حجم معامله: 70,735 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 14,295 جمع معامله: 1,011,156,825 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com