شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
عمران نائين در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/04
تثبیت شده:16/05/1398 آخرين اطلاعات:04/06/1398   ساعت: 10:35
آخرين قيمت 4,900 درصد تغییر: 9 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 4,900 تعداد خريدار: 1 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 4,900 حجم معامله: 2,059 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 4,900 جمع معامله: 10,089,100 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com