شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
عمران نائين در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/02
تثبیت شده:29/10/1398 آخرين اطلاعات:02/11/1398   ساعت: 15:50
آخرين قيمت 10,630 درصد تغییر: 3 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 10,630 تعداد خريدار: 8 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 10,630 حجم معامله: 52,779 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 10,630 جمع معامله: 561,040,770 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com