شاخص ها
نوع:
نام:
تاريخ از:
تا:
ارزش از:
تا:
تغيير از:
تا:
صفحه بندي
تعداد سطر:
آمار ارزش شاخص‌هاي عمومی

چاپ

 نتيجه‌ي جستجو 68,964 مورد بوده است.

   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8    

تاريخ نام نوع ارزش شاخص تغییر
17/09/1397 Djstoxx 50 شاخص هاي جهاني 3,058 (136)
17/09/1397 هر اونس نقره فلزات رنگين 14 0
17/09/1397 هر اونس طلا فلزات رنگين 1,248 44
17/09/1397 مس فلزات رنگين 6,173 90
17/09/1397 قلع فلزات رنگين 18,930 (400)
17/09/1397 سرب فلزات رنگين 1,965 55
17/09/1397 روي فلزات رنگين 2,709 161
17/09/1397 آلومينيوم فلزات رنگين 1,962 28
17/09/1397 S&P 500 شاخص هاي جهاني 2,633 (93)
17/09/1397 Nikkei شاخص هاي جهاني 21,678 (75)
17/09/1397 FTSE 100 شاخص هاي جهاني 6,778 (275)
17/09/1397 Dow Jones شاخص هاي جهاني 24,388 (999)
22/08/1397 Djstoxx 50 شاخص هاي جهاني 3,194 (20)
22/08/1397 سرب فلزات رنگين 1,910 (85)
22/08/1397 روي فلزات رنگين 2,548 (105)
22/08/1397 آلومينيوم فلزات رنگين 1,934 (33)
22/08/1397 S&P 500 شاخص هاي جهاني 2,726 3
22/08/1397 Nikkei شاخص هاي جهاني 21,753 (187)
22/08/1397 FTSE 100 شاخص هاي جهاني 7,053 (41)
22/08/1397 Dow Jones شاخص هاي جهاني 25,387 117
© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com