شاخص كل     166,131    536.11شاخص كل تالاراصلي     123,476    528.33شاخص كل تالارفرعي     325,726    429.2250 شركت فعالتر(wax)     7,124    24.18شاخص صنعت     148,523    687.35شاخص ميانگين قيمت 50 شركت      375,996    3,451.65واسطه گريهاي مالي     204,918    -1,809.22
 • اخبار
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • تحليل ها
 • تازه هاوتحليل ها
img
نمودار شاخص
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : 166,131.11       تغييرات :  536.11

اطلاعات بازار
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
img
قيمت شاخص هاي عمومي
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
عنوان تغییرات قیمت واحد
 
 
 
 
 
 
 
 

کدال بورس کالا

© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com