شاخص كل     306,655    2,711.26شاخص كل تالاراصلي     222,685    1,921.75شاخص كل تالارفرعي     624,479    5,734.0150 شركت فعالتر(wax)     11,977    66.76شاخص صنعت     274,830    2,180.5شاخص ميانگين قيمت 50 شركت      721,107    3,749.14واسطه گريهاي مالي     370,289    6,014.16
 • اخبار
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • تحليل ها
 • تازه هاوتحليل ها
img
نمودار شاخص
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : 306,655.46       تغييرات :  2,711.26

اطلاعات بازار
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
img
قيمت شاخص هاي عمومي
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
عنوان تغییرات قیمت واحد
 
 
 
 
 
 
 
 

کدال بورس کالا

© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com