شاخص كل     179,194    0.04شاخص كل تالاراصلي     134,299    0.58شاخص كل تالارفرعي     346,053    -0.5650 شركت فعالتر(wax)     7,674    -0.01شاخص صنعت     161,544    0.4شاخص ميانگين قيمت 50 شركت      405,585    1.93واسطه گريهاي مالي     205,522    -0.82
 • اخبار
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • تحليل ها
 • تازه هاوتحليل ها
img
نمودار شاخص
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : 179,194.34       تغييرات :  0.04

اطلاعات بازار
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
img
قيمت شاخص هاي عمومي
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
عنوان تغییرات قیمت واحد
 
 
 
 
 
 
 
 

کدال بورس کالا

© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com