شاخص كل     212,837    88.89شاخص كل تالاراصلي     159,908    -72.5شاخص كل تالارفرعي     409,160    825.8150 شركت فعالتر(wax)     8,774    -8.86شاخص صنعت     190,913    17.44شاخص ميانگين قيمت 50 شركت      489,451    5,642.64واسطه گريهاي مالي     255,216    826.27
 • اخبار
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • تحليل ها
 • تازه هاوتحليل ها
img
نمودار شاخص
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : 212,836.59       تغييرات :  88.89

اطلاعات بازار
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
img
قيمت شاخص هاي عمومي
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
عنوان تغییرات قیمت واحد
 
 
 
 
 
 
 
 

کدال بورس کالا

© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com