شاخص كل     246,790    522.16شاخص كل تالاراصلي     182,373    363.96شاخص كل تالارفرعي     488,459    1,131.7950 شركت فعالتر(wax)     9,994    31.2شاخص صنعت     220,877    708.52شاخص ميانگين قيمت 50 شركت      582,554    3,807.82واسطه گريهاي مالي     301,517    -2,097.67
 • اخبار
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • تحليل ها
 • تازه هاوتحليل ها
img
نمودار شاخص
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : 246,790.26       تغييرات :  522.16

اطلاعات بازار
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
img
قيمت شاخص هاي عمومي
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
عنوان تغییرات قیمت واحد
 
 
 
 
 
 
 
 

کدال بورس کالا

© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com