شاخص كل     427,139    16,297.31شاخص كل تالاراصلي     306,441    5,617.79شاخص كل تالارفرعي     886,657    9,071.2250 شركت فعالتر(wax)     15,960    249.75شاخص صنعت     382,258    5,272.91شاخص ميانگين قيمت 50 شركت      957,347    12,793.83واسطه گريهاي مالي     521,595    13,629.29
 • اخبار
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • تحليل ها
 • تازه هاوتحليل ها
img
نمودار شاخص
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : 427,139.41       تغييرات :  16,297.31

اطلاعات بازار
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
img
قيمت شاخص هاي عمومي
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
عنوان تغییرات قیمت واحد
 
 
 
 
 
 
 
 

کدال بورس کالا

© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com