شاخص كل     311,471    9,367.75شاخص كل تالاراصلي     226,606    6,749.4شاخص كل تالارفرعي     632,335    19,315.1350 شركت فعالتر(wax)     12,107    392.48شاخص صنعت     279,600    8,830.57شاخص ميانگين قيمت 50 شركت      734,172    22,403.56واسطه گريهاي مالي     371,114    6,536.45
 • اخبار
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • تحليل ها
 • تازه هاوتحليل ها
img
نمودار شاخص
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : 311,471.35       تغييرات :  9,367.75

اطلاعات بازار
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
img
قيمت شاخص هاي عمومي
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
عنوان تغییرات قیمت واحد
 
 
 
 
 
 
 
 

کدال بورس کالا

© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com