بخش

روزهای کاری

ساعت کاری

پذیرش بورس و فرابورس اوراق بهادار

شنبه تا چهارشنبه

8:00 الی 17:00

معاملات بورس و فرابورس اوراق بهادار

شنبه تا چهارشنبه

9:00 الی 12:30

© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com