قوانین و مقررات
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
دستورالعمل نحوهء انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار
دستورالعمل عملیات و معاملات مشکوک در بازار سرمایه
ابلاغ دستورالعمل های اجرایی مبارزه با پولشویی در حوزه بازار سرمایه
قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
قانون تجارت الکترونیکی
قانون مبارزه با پولشویی
دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه
© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com