صکوک


صکوک چیست؟
اصطلاح "صکوک" جمع کلمه عربی صک به معنای چک می‌باشد استفاده از لفظ صکوک جهت ابزارهای مالی اسلامی برای نخستین بار در سال2002 در جلسه فقهی بانک توسعه اسلامی پیشنهاد شد.
اوراق بهادار صکوک منابع مالی را با پشتوانه ترازنامه و دارایی‌های فیزیکی شرکت های خاص جذب می‌کنند. نخستین ناشران این اوراق در کشور مالزی مستقر بوده‌اند. در دنیا انواع صکوک منتشر می‌گردد که در حال حاضر در ایران صکوک اجاره مورد استفاده بیشتری برای نهادهای مالی تامین کننده دارند.
ارکان صکوک
در فرایند انتشار صکوک اجاره، وجود حداقل سه نهاد مالی (بانی، شرکت واسط و امین) ضروری است. شرکتی که احتیاج به نقدینگی جهت تأمین دارایی‌های مورد نیاز خود دارد بانی نامیده می‌شود.
شرکت واسط نیز با انتشار صکوک و فروش به سرمایه‌گذاران، وجوه مورد نیاز جهت خرید دارایی و اجاره آن به بانی را گردآوری می‌نماید.
امین، شخص حقوقی است که به نمایندگی از سرمایه‌گذاران، مسئولیت نظارت بر کل فرآیند عملیاتی صکوک اجاره را به عهده دارد.


حالت انتشار صکوک اجاره
  • صکوک نوع اول

در این روش دارایی توسط شرکت واسط از فروشنده‌ای خریداری شده و به بانی اجاره داده می‌شود.

  • صکوک نوع دوم

بانی دارایی خود را ( که در حال حاضر از آن استفاده می کند) به شرکت واسط فروخته و مجدداً آن را اجاره می نماید.

  • صکوک نوع سوم

این صکوک بیشتر مورد استفاده بانک‌ها و موسسات اعتبار دهنده است بانی تسهیلاتی را که در قالب عقد اجاره به شرط تملیک واگذار نموده است را به شرکت واسط می‌فروشد. وجوه مورد نیاز جهت خرید این تسهیلات نیز از طریق انتشار صکوک توسط شرکت واسط تأمین می‌گردد. به این ترتیب شرکت واسط به وکالت از خریداران صکوک، مالک این تسهیلات می‌گردد.
ویژگی‌های اوراق صکوک اجاره
ویژگی‌های اوراق صکوک اجاره شامل مبلغ اسمی اوراق، تعداد اوراق، نرخ اجاره بهاء، دوره‌های پرداخت اجاره، تاریخ سررسید اوراق در اطلاعیه پذیره نویسی آنها در زمان انتشار ذکر می‌گردد. در حال حاضر این اوراق در فرابورس قابل معامله هستند. اطلاعات مربوط به این اوراق شامل اطلاعیه پذیره نویسی، اطلاعات مالی بانی و شرکت واسط و ویژگی‌های دارایی مورد اجاره، توسط فرابورس منتشر می‌گردد. توصیه می‌شود سرمایه‌گذاران قبل از خرید این اوراق، اطلاعات مربوطه را مطالعه نمایند.
اوراق صکوک منتشره از سوی شرکت واسط دارای نرخ ثابت اجاره بها می‌باشد که توسط بانی در ازای اجاره دارایی پرداخت می‌گردد. پرداخت اجاره بهای صکوک پذیرفته شده در فرابورس از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌گردد. برای صکوک پذیرفته شده در فرابورس، پرداخت اصل اوراق در سررسید و اجاره بهاء در دوره‌های مشخص همواره توسط شخص حقوقی به نام ضامن تضمین می‌شود.
کارمزد صکوک
سرمایه‌گذار هنگام خرید و فروش این اوراق، مبلغی به عنوان کارمزد معاملات پرداخت می نماید. جدول زیر نرخ کارمزد این اوراق را نمایش می‌دهد.

شرح

خرید

فروش

کارمزد کارگزاری

0.00063

0.00063

کارمزد شرکت بورس اوراق بهادار

0.000096

0.000144

جمع

0.000726

0.000774

در حال حاضر تعداد سفارش این اوراق باید به صورت مضربی از 10 باشد. در صورتی که سرمایه‌گذار در وسط دوره قصد خرید اوراق را داشته باشد، علاوه بر پرداخت قیمت اوراق، اجاره بهای اوراق از تاریخ آخرین پرداخت اجاره بها تا لحظه خرید را باید به فروشنده اوراق پرداخت نماید و در مقابل در پایان دوره پرداخت ، کل اجاره بهای دوره به خریدار تعلق می‌گیرد.

 

© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com