مجوز معاملات برخط

جناب آقاي مصطفی رضایی
مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری   ارزش آفرین الوند (سهامی خاص)

با احترام؛
بازگشت به درخواست مورخ 09/06/1393آن شرکت کارگزاری از طریق سامانة ستان طی کد رهگیری 772378667560 ، مبنی بر صدور مجوز ارائه خدمات دسترسی برخط بازار، به استحضار می‌رساند؛ انجام معاملات برخط توسط آن شرکت کارگزاری بوسیلۀ نرم‌افزار رایان هم افزا از تاریخ این نامه با رعایت کلیة قوانین و مقررات مربوطه بلامانع است.
لازم به­ذکر است، رعایت کلیۀ قوانین و مقررات از جمله "دستورالعمل اجرايي معاملات بر خط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران" مصوب جلسۀ مورخ03/07/1389 هیأت مدیرۀ سازمان، بخشنامۀ­های شمارۀ 11010033 و 11010036 درخصوص "شرایط اخذ تأییدیة زیرساخت دسترسی برخط بازار و نحوة اجرای مادة 7 دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و محدودیت‌های موضوع ماده 10 دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" ضروری است. همچنین درصورتی­که آن شرکت کارگزاری از زيرساخت دسترسي برخط بازار جهت معامله براي مشتريان توسط نمايندگان  استفاده نماید، رعایت ماده 17 دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در این خصوص ضروری است.
با توجه به اینکه مدیر معاملات برخط آن شرکت کارگزاری آقای بهرام بیدگلی می­باشد، لذا ضروری است؛ نامبرده با توجه و اهتمام ویژه نسبت به رعایت مقررات مربوطه اقدام نماید. بدیهی است کلیه مسئولیت‌های ناشی از عدم رعایت مقررات فوق تماماً بر عهدۀ شرکت کارگزاری می‌باشد و شركت كارگزاري موظف است، قبل از انجام هرگونه تغيير در شرايط دریافت مجوز ارائۀ خدمات دسترسی برخط بازار تأییدیۀ لازم را از سازمان دریافت نمايد.

 

مهین فرهادی
رونوشت:

 • رئیس محترم حوزه ریاست سازمان.
 • مدیر عامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران
 • مدیر عامل محترم شرکت فرابورس ایران
 • مدیر عامل محترم شرکت سپرده­گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
 • مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فن آوری بورس تهران
 • معاون محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
 • مدیر محترم بازار شرکت فرابورس ایران
 • مدیر محترم امور اعضاء شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)، با احترام، مدیرمعاملات برخط شرکت کارگزاری مزبور جهت انجام معاملات برخط در بورس اوراق بهادار تهران آقای بهرام بیدگلی می‌باشد. خواهشمند است در صورت داشتن مجوز ورود به سالن و انجام معامله، مجوز مربوطه را لغو نمایید و این اداره  را از نتیجه امر مطلع فرمائید. 
 • مدیر محترم امور اعضاء شرکت فرابورس ایران(سهامی عام)، با احترام، مدیرمعاملات برخط شرکت کارگزاری مزبور جهت انجام معاملات برخط در بورس اوراق بهادار تهران آقای بهرام بیدگلی می‌باشد. خواهشمند است در صورت داشتن مجوز ورود به سالن و انجام معامله، مجوز مربوطه را لغو نمایید و این اداره  را از نتیجه امر مطلع فرمائید. 
 • مدیر محترم امور اعضاء شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)، با احترام، مدیرمعاملات برخط شرکت کارگزاری مزبور جهت انجام معاملات برخط در بورس اوراق بهادار تهران آقای بهرام بیدگلی می‌باشد. خواهشمند است در صورت داشتن مجوز ورود به سالن و انجام معامله، مجوز مربوطه را لغو نمایید و این اداره  را از نتیجه امر مطلع فرمائید. 
 • رئیس محترم اداره بازرسی و امور اعضاء شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام)، با احترام، مدیرمعاملات برخط شرکت کارگزاری مزبور جهت انجام معاملات برخط در بورس اوراق بهادار تهران آقای بهرام بیدگلی می‌باشد. خواهشمند است در صورت داشتن مجوز ورود به سالن و انجام معامله، مجوز مربوطه را لغو نمایید و این اداره  را از نتیجه امر مطلع فرمائید. 
 • دبیر کل محترم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
 • مدیریت نظارت بر کارگزاران
 • رئیس محترم اداره بازرسی کارگزاران
 • اداره امور کارگزاران(عطف به موافقت ریاست محترم سازمان در سامانة ستان در هامش درخواست کارگزاری به شماره پیگیری  772378667560)

 

كارشناس :  روح اله  میرزانژاد 13930701                                                                               کارشناس تأییدکننده : هادی پورداداشوند

 

     

© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com