فرم درخواست همكاري
اطلاعات فردي:
* نام: * نام خانوادگي:
نام پدر: شماره شناسنامه:
كد ملي: جنسيت:
تاريخ تولد: محل تولد:
* تلفن همراه: * آدرس پست الکترونیکی:
متاهل:
وضعيت نظام وظيفه:
ميزان آشنايي با زبان انگليسي:
ميزان آشنايي با رايانه:
نمايندگي 2 اوراق بهادار: نمايندگي 2 بورس كالا:
تحليل گري اوراق بهادار: تحليل گري بورس كالا:
قراردادهاي آتي:
 
© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com