اطلاعات عمومي
انتخاب شاخص:
تاريخ از:
تا:
ارزش از:
تا:
تغيير از:
تا:
ارزش بسته:
آخرين ارزش:
ريز ارزش:
ساعت از:
تا:
دقيقه هر:
صفحه بندي
تعداد سطر:
آمار ارزش شاخص‌هاي بورس

چاپ

 نتيجه‌ي جستجو 144,242 مورد بوده است.

   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8    

شاخص تاريخ ساعت ارزش تغييرات ارزش بازار فعاليت
شاخص كل تالارفرعي 20/04/1385 12:49 9,497.48 (61.17) 78,567,603,508,183 نمودار 
شاخص بازده نقدي 20/04/1385 12:49 4,821.51 9.89 0 نمودار 
شاخص بازده نقدي وقيمت 20/04/1385 12:49 28,061.41 74.73 681,452,000,000 نمودار 
فلزات اساسي 20/04/1385 12:49 2,349.54 14.2 9,380,105,769,600 نمودار 
استخراج زغال سنگ 20/04/1385 12:49 199.13 0.53 179,520,000,000 نمودار 
دباغي پرداخت چرم وساخت انواع پاپوش 20/04/1385 12:49 246.07 0 540,327,304,764 نمودار 
ساختمان 20/04/1385 12:49 1,830.38 0 3,956,460,000,000 نمودار 
شاخص ميانگين قيمت 50 شركت 20/04/1385 12:49 18,390.77 16.69 201,625 نمودار 
شاخص كل 20/04/1385 12:49 9,621 5.89 332,133,078,565,726 نمودار 
سرمايه گذاريها 20/04/1385 12:49 329.69 (2.6) 17,674,330,800,000 نمودار 
مبلمان ومصنوعات ديگر 20/04/1385 12:49 173.58 0 26,223,770,000 نمودار 
لاستيك وپلاستيك 20/04/1385 12:49 2,631.07 0.9 4,498,438,493,574 نمودار 
محصولات چوبي 20/04/1385 12:49 3,710.38 0 45,966,400,000 نمودار 
وسايل نقليه 20/04/1385 12:49 4,916.62 10.5 65,533,466,275,000 نمودار 
راديو و تلويزيون 20/04/1385 12:49 697.92 0 1,528,998,803,330 نمودار 
رايانه وفعاليتهاي وابسته به آن 20/04/1385 12:49 268.41 0.17 3,471,749,453,256 نمودار 
ساخت محصولات فلزي 20/04/1385 12:49 1,796.44 7.2 1,497,016,359,124 نمودار 
استخراج كانه هاي فلزي از معدن‌هاي سرپوشيده 20/04/1385 12:49 1,001.72 1.93 20,883,374,180,000 نمودار 
شاخص صنعت 20/04/1385 12:49 7,604.48 8.83 300,507,247,765,726 نمودار 
انتشاروچاپ وتكثير 20/04/1385 12:49 12,237.77 0 333,420,000,000 نمودار 
© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com