اطلاعات عمومي
انتخاب شاخص:
تاريخ از:
تا:
ارزش از:
تا:
تغيير از:
تا:
ارزش بسته:
آخرين ارزش:
ريز ارزش:
ساعت از:
تا:
دقيقه هر:
صفحه بندي
تعداد سطر:
آمار ارزش شاخص‌هاي بورس

چاپ

 نتيجه‌ي جستجو 139,354 مورد بوده است.

   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8    

شاخص تاريخ ساعت ارزش تغييرات ارزش بازار فعاليت
شاخص كل تالاراصلي 20/04/1385 12:49 9,451.38 26.45 253,565,475,057,543 نمودار 
استخراج كانه هاي فلزي از معدن‌هاي سرپوشيده 20/04/1385 12:49 1,001.72 1.93 20,883,374,180,000 نمودار 
زراعت وخدمات وابسته به آن 20/04/1385 12:49 218.15 0 83,987,500,000 نمودار 
استخراج زغال سنگ 20/04/1385 12:49 199.13 0.53 179,520,000,000 نمودار 
شاخص ميانگين قيمت 50 شركت 20/04/1385 12:49 18,390.77 16.69 201,625 نمودار 
شاخص بازده نقدي 20/04/1385 12:49 4,821.51 9.89 0 نمودار 
شاخص بازده نقدي وقيمت 20/04/1385 12:49 28,061.41 74.73 681,452,000,000 نمودار 
واسطه گريهاي مالي 20/04/1385 12:49 20,042.72 (92.16) 31,625,830,800,000 نمودار 
حمل و نقل 20/04/1385 12:49 161.99 (24.5) 1,602,675,531,000 نمودار 
ساير واسطه گريهاي مالي 20/04/1385 12:49 316.5 (0.91) 2,203,100,000,000 نمودار 
بانكها و موسسات اعتباري وسايرنهادهاي پولي 20/04/1385 12:49 63.73 0 11,748,400,000,000 نمودار 
سرمايه گذاريها 20/04/1385 12:49 329.69 (2.6) 17,674,330,800,000 نمودار 
ساير محصولات كاني غير فلزي 20/04/1385 12:49 163.37 0.16 2,012,895,389,456 نمودار 
دستگاههاي برقي 20/04/1385 12:49 35,004.66 (56.1) 4,338,590,799,061 نمودار 
ين آلات وتجهيزات طبقه بندي نشده درجاي دي 20/04/1385 12:49 2,208.63 5.2 4,508,259,057,709 نمودار 
ساخت محصولات فلزي 20/04/1385 12:49 1,796.44 7.2 1,497,016,359,124 نمودار 
فلزات اساسي 20/04/1385 12:49 2,349.54 14.2 9,380,105,769,600 نمودار 
لاستيك وپلاستيك 20/04/1385 12:49 2,631.07 0.9 4,498,438,493,574 نمودار 
شاخص صنعت 20/04/1385 12:49 7,604.48 8.83 300,507,247,765,726 نمودار 
شاخص كل تالارفرعي 20/04/1385 12:49 9,497.48 (61.17) 78,567,603,508,183 نمودار 
© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com